Commandoploegen zijn georganiseerd, opgeleid en uitgerust om gedurende langere tijd zelfstandig te kunnen optreden. Alle ploegen worden opgeleid om te voet, met ploegvoertuigen, per helikopter of per parachute (vrije val tot 3000 meter hoogte) ingezet te kunnen worden.

Daarnaast zijn er per compagnie 1 of meerdere ploegen die een voortgezette opleiding volgen voor inzet in waterrijke gebieden, optreden in bergachtig terrein, inzet per valscherm van grote hoogte (tot 10.000 meter hoogte) en inzet middels speciale tactieken en technieken (bewoond gebied).
 
Ploeg specialisaties
Individuele specialisaties
  • Demolitiespecialist
  • Medic
  • Communicatiespecialist
  • Sniper

 

 
Specopsplg Para
Per compagnie wordt één ploeg gespecialiseerd op de inzet per valscherm middels de HAHO/HALO-methode (High Altitude High Opening/High Altitude Low Opening). HAHO/HALO wil niet meer zeggen dan "hoog eruit” en respectievelijk hoog of laag openen van het valscherm.
"Hoog eruit” kan gaan tot 25.000 voet, de hoogte die met een zuurstofapparaat nog met aanvaardbaar risico te overbruggen is. Door de draagkracht van de parachute en de luchtstroom (jetstream) volledig uit te buiten kan, uiteraard afhankelijk van de afspringhoogte en de omstandigheden, een afstand van tenminste 50 kilometer overbrugd worden

 
Alle commando's volgen de Basis Opleiding Vrije Val (BOVV), een individuele vrije val opleiding en in ploegverband de Voortgezette Opleiding Vrij Val (VOVV) om uiteindelijk als lid van een commandoploeg met uitrusting bij nacht ingezet te kunnen worden op een onbekende dropzone. Indien de cospecops over voldoende springervaring beschikt kan hij opteren voor een functie binnen de Para-specopsploegen. Deze gespecialiseerde paraploegen kunnen vanaf grote hoogte (10 km) ingezet worden met behulp van zuurstofapparatuur om zodoende middels het valscherm diep te kunnen infiltreren in een (vijandelijk) gebied

Specopsplg Optreden Waterrijke Gebieden (OWG)

De specopsplg OWG wordt opgeleid om speciale operaties uit te voeren in waterrijke gebieden. De opleiding richt zich op verplaatsingen door, onder en over water. Uiteraard moeten de leden van de waterploeg met of zonder hulpmiddelen goed kunnen zwemmen.
 

 

 

 

Na de basistraining en het vervullen van een contractperiode kunnen operators opteren voor zo’n ploeg. Zij volgen dan eerst een duikopleiding van tien weken, bestaande uit zes weken persluchtduiken en vier weken zuurstof duiken. Vervolgens volgen zij een vaaropleiding voor het militair vaarbewijs 1 en 2. Na deze technische training volgt een tactische module van tien weken, die er toe leidt dat de OWG-specialist kan optreden in alle soorten binnenwater en kustwater. Daarbij maken zij gebruik van gesloten duiksystemen, "Medium Inflatable Boats (MIB), Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB), kajaks en "combat swim”. Net als bij andere ploegen is de helikopter het basis inzetmiddel voor de specopsplg OWG . Zij kunnen boven water worden ingezet en opgepikt met medeneming van al hun materiaal. Tevens zijn er opties om m.b.v. parachute boven water te worden ingezet.

 
 
Specopsplg Optreden Bergachtig Terrein (OBT)

 
Alle ploegen volgen tijdens de Commando-opleiding een opleiding in het optreden in bergachtig terrein (gebied onder de bomengrens). Eén ploeg per compagnie wordt verder opgeleid om opdrachten uit te kunnen voeren in het gebied boven de bomengrens. Dit optreden vereist specifieke kennis en vaardigheden die onder leiding van de Instrgp OBT wordt aangeleerd. De instructeurs van deze instructiegroep bezitten de instructeursbevoegdheden (bv. Heeresbergführer-Duitsland en Cordelet Rouge-België) om zelfstandig in diverse landen opleidingen te mogen verzorgen.

Specopsplg Contra Terreur (CT)

De opleiding van de CT-ploegen is gericht op het uitvoeren van opdrachten buiten Nederland tijdens oorlogs-, crisisbeheersings- en vredesoperaties, met name in ge-urbaniseerde gebieden. Dat betekent o.a. dat rekening gehouden moet worden met een al dan niet sympathiserende bevolking, burgers in of rond het gebied, tegenstanders die mogelijk niet specifiek als zodanig herkenbaar zijn en dergelijke. Dat vergt een andere aanpak en dus ook opleiding, uitrusting en bewapening dan de speciale operaties in bewoonde gebieden bij een gewapend conflict.

 


Voorbeelden van opdrachten die een CT-ploeg kan krijgen zijn het ontzetten van gegijzelden en het gevangennemen van oorlogsmisdadigers of terroristen. De opleiding van de CT-ploegen wordt verzorgd door het Instructiepeloton Schieten en Speciale Techniek en Tactieken (Instrpel S en STT) van het Korps Commandotroepen.