Gewone leden, ereleden, buitengewone leden en adverteerders van Commandovereniging Gelderland ontvangen 4 x per jaar onze COV Gld periodiek. Het beschrijft het wel en wee rond onze vereniging, het Korps, interessante en informatieve onderwerpen, maar ook de minder leuke en droevige gebeurtenissen. Onze oplage is 200.
 
Abonnees:
Belangstellenden die niet gediend hebben bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen, kunnen door het Bestuur worden aangenomen als "abonnee" tegen betaling van € 17,50 per kalenderjaar. a
anmelding via email/ contactformulier Neem contact op
 Onderwerp: Aanmelden abonnee Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
NIEUW:  U kunt ook een online-versie van een periodiek bestellen. 
hoe? Laat een bericht achter  vermeldt s.v.p. Het jaartal en nummer. de kosten zijn € 5,-- per nummer.
 
 
 
Redactie Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
- vacature  ,  Hoofdredacteur
- Ben Sünnen, technische realisatie

Inleveren kopij:

- aanleveren digitaal (tekst/ foto’s) via e-mail naar secr-covgld@korpscommandotroepen.nl 
- per post naar ons secretariaat, Commandovereniging Gelderland, Cornelis Doetspad 6 7415 NE Deventer

Vragen over inleveren kopij kunt u stellen via ons contactformulier
Neem contact op Onderwerp: Periodiek Gelderland
 
- Nr.4: 1 december 2021 (verschijnt eind december 2021) is naar de drukker en wordt rond de 20e bezorgd

Sluitingsdata kopij 2022, jaargang 28 :
 
- Nr.1: 1 maart 2022 (verschijnt eind maart 2022) 
- Nr.2: 1 juni 2022 (verschijnt eind juni 2022)
- Nr.3: 1 september 2022 (verschijnt eind september 2022)
- Nr.4: 1 december 2022 (verschijnt eind december 2022)