Gewone leden, ereleden, buitengewone leden en adverteerders van Commandovereniging Gelderland ontvangen 4 x per jaar onze COV Gld periodiek. Het beschrijft het wel en wee rond onze vereniging, het Korps, interessante en informatieve onderwerpen, maar ook de minder leuke en droevige gebeurtenissen. Onze oplage is 200.
 
Abonnees:
Belangstellenden die niet gediend hebben bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen, kunnen door het Bestuur worden aangenomen als "abonnee" tegen betaling van € 17,50 per kalenderjaar. a
anmelding via email/ contactformulier Neem contact op
 Onderwerp: Aanmelden abonnee Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
NIEUW:  U kunt ook een online-versie van een periodiek bestellen. 
hoe? Laat een bericht achter  vermeldt s.v.p. Het jaartal en nummer. de kosten zijn € 5,-- per nummer.
 
 
 
Redactie Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
- vacature  ,  Hoofdredacteur ( Jacob Klaver a.i.)
- Ben Sünnen, technische realisatie

Inleveren kopij:

- aanleveren digitaal (tekst/ foto’s) via e-mail naar secr-covgld@korpscommandotroepen.nl 
- per post naar ons secretariaat, Commandovereniging Gelderland, Cornelis Doetspad 6 7415 NE Deventer

Vragen over inleveren kopij kunt u stellen via ons contactformulier
Neem contact op Onderwerp: Periodiek Gelderland
 

Sluitingsdata kopij 2024, jaargang 31 :
 
- Nr.1: 1 maart 2024 (is verstuurd) 
- Nr.2: 1 juni 2024 (is verstuurd)
- Nr.3: 1 september 2024 (verschijnt eind september 2024)
- Nr.4: 1 december 2024 (verschijnt eind december 2024)