De hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding, tevens oudste en hoogste Nederlandse staatsridderorde, is de Militaire Willems-Orde (MWO). Zowel militairen als burgers kunnen in de Orde worden opgenomen.Koning Willem I stelde de onderscheiding op 30 april 1815 in als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau kreeg de eerste MWO voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

Zie ook 

Sinds 1955 was deze onderscheiding lange tijd niet meer toegekend. Op 31 mei 2006 kwam daar verandering in, door de toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade voor de inzet tijdens operatie Market Garden in 1944.

Een van de bekendste dragers van een MWO was Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als Soldaat van Oranje, naar zijn gelijknamige boek, de film en de uiterst succesvolle musical.  

Lange tijd was het dus stil.

Maar op 29 mei 2009 werd na ruim 50 jaar de MWO weer uitgereikt aan een individueel militair, kapitein Marco Kroon van het Korps Commandotroepen. Dit vanwege zijn inzet in Afghanistan.


 
 
 
Benoeming Ridder Militaire Willems-Orde Kapitein Marco Kroon
 
Het Binnenhof in Den Haag onder een blauwe hemel was op 29 mei het prachtige decor rond de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan kapitein Marco Kroon. Het toetreden tot de Militaire Willems-Orde ging gepaard met veel ceremonieel vertoon volgens een strak protocol. Naast H.M. Koningin Beatrix, die de Militaire Willems-Orde uitreikte, waren kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima, het voltallige kabinet, de Ridders Militaire-Willems-Orde en vele militaire- en civiele hoogwaardigheidsbekleders bij de ceremonie aanwezig.
 

Kapitein Marco Kroon, Ridder der Militaire Willems-Orde, heeft Nederlands hoogste onderscheiding te danken aan zijn totale optreden als mens en militair tijdens zijn uitzending naar Uruzgan van maart tot augustus 2006. Hij was daar als commandant van een peloton commando’s. De voornaamste taken van de eenheid waren het verkennen van de provincie en het mogelijk maken van de opbouw van Kamp Holland. Tijdens een zestal acties heeft Kroon, soms met gevaar voor eigen leven, uitzonderlijk leiderschap getoond.

Naast een groot aantal militaire eenheden stond voor de Ridderzaal de "Vaandelgroep” opgesteld. De Vaandelgroep is samengesteld uit de vaandeldragers van alle eenheden uit binnen- en buitenland die in het verleden de Militaire Willems-Orde uitgereikt hebben gekregen. Onder hen de Amerikaanse 82 (US) Airborne Division en de Poolse 6e Air Assault Brigade die de traditie voortzet van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De Poolse brigade werd als laatste eenheid op 31 mei 2006 onderscheiden voor haar rol tijdens de Operatie Market Garden in 1944.

Vijf jaar later, op 4 december 2014, werd de MWO uitgereikt aan majoor Gijs Tuinman van het Korps Commandotroepen voor zijn uitzonderlijke inzet in Afghanistan. Reeds in 2009 had hij de Bronzen Leeuw ontvangen voor zijn bijzondere acties in 2006.


Zie ook

Grote eer was ook weggelegd voor ons Korps toen het Korps Commandotroepen als gehele groep de MWO kreeg uitgereikt op 15 maart 2016 voor moed, beleid en trouw, betoond tijdens 170 operaties in Afghanistan van maart 2005 tot september 2010.


Zie ook

 

Al 12 keer eerder werd de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan leden van het Korps Commandotroepen (en zijn stamonderdelen), voor acties in Nederland, Nederlands-Indië, Korea en Afghanistan:

P. Tazelaar, sergeant, bij Koninklijk Besluit (KB) van 9 september 1944.

J.J.F. Borghouts, luitenant-kolonel, bij KB van 24 augustus 1946.

J.C.A. Faber, kapitein, bij KB van 25 augustus 1947. 

M.J. Knottenbelt, luitenant, bij KB van 30 augustus 1948. 
C. Plaatzer, korporaal, bij KB van 7 januari 1950. 
G.J. Schüssler, luitenant, bij KB van 24 augustus 1950. 
L.M. Snijders, sergeant, bij KB van 17 februari 1951.
M.P.A. den Ouden, luitenant-kolonel (postuum), bij KB van 14 april 1951.

J. Anemaet, kapitein, bij KB van 8 mei 1951.  
J.H.C. Ulrici, luitenant, bij KB van 3 oktober 1953.

M. Kroon, kapitein, bij KB van 8 december 2008.

G. P. Tuinman, majoor, bij KB van 23 september 2014

En op 15 maart 2016 is de MWO dus uitgereikt aan het gehele Korps voor zijn uitstekende daden van moed, beleid en trouw in Afghanistan toegekend bij KB van 4 februari 2016.


 Voor meer informatie over de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan Marco Kroon en de acties met zijn peloton zie Video

Voor een algemeen overzicht dapperheidsonderscheidingen, zie ook