De betrokkenen hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het Korps, de vereniging en haar leden.
Ereleden Commandovereniging Gelderland
 

Maarten Jan Knottenbelt † 
RMWO 4de klasse

 
Nico de Koning † 

 
Willem van der Veer  
Cees de Ruiter ="font-family:>† 
Cees de Ruiter=">="font-family:>
 
Jan Blanson Henkemans † 

Klaas Kruit † 

Gé Florisson  
Ben Willemsen
 
 
Leden van verdienste Commandovereniging Gelderland
Bart Matser


 
Albert van Heijningen
 
Wim Wentink

Toon Lap 

Piet PruijsChris Heilbron

="color:>