Kom kijken bij het Korps Commandotroepen op de  kennismakingsdagen
 
 

De commando’s staan al tientallen jaren bekend om hun krachtige en discrete optreden. Uitsluitend mannelijke kandidaten kunnen toetreden tot dit zwaarste deel van de Nederlandse Krijgsmacht. Beschik jij over grote mentale en fysieke daadkracht en doorzettingsvermogen, schrijf je dan in voor de kennismakingsdagen en geeft jezelf een kans.

  
Beroepsoriëntatie
 
Ben jij geïnteresseerd in een baan als commando? Wil jij er achter komen of je geschikt bent voor een baan bij het KCT? Kom dan naar de Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen.
 
In het verleden is gebleken dat veel mensen om de verkeerde redenen en met een verkeerd beeld met de opleiding gestart zijn. Hierdoor moesten er velen onnodig vroeg de opleiding beëindigen. De realiteit tijdens de opleiding bleek anders dan een spannend verhaal, een mooi geschreven boek of een film over de commando’s.
 

  

Ben jij geschikt voor het Korps Commandotroepen?

Het Korps Commandotroepen (KCT) is nagenoeg vol, daardoor blijft voorlopig de instroom van nieuw personeel beperkt tot militairen die vanuit andere eenheden doorstromen. Burgerkandidaten kunnen dus ook in 2012 niet rechtstreeks bij het KCT solliciteren. Het is wel mogelijk om in 2012 eerst naar bijvoorbeeld de Luchtmobiele Brigade te gaan en na de eerste functie een overstap te maken naar het KCT.

Militairen van andere OPCO’s als ook (onder)officieren van andere wapens en dienstvakken binnen CLAS zullen een rekest moeten indienen bij hun eigen RPD om over te stappen naar de landmacht/ infanterie. Voor kandidaten met een BBT contract geldt dat de einddatum van het contract moet vallen na het behalen van de groene baret, dus minimaal 17 weken na de opkomst datum. Indien kandidaten met een BBT contract uitvallen tijdens de opleiding zal ontslag per einde BBT contract volgen. Denk jij dat je het in je hebt om tot de beste en zwaarst getrainde militairen van Nederland te behoren? Bezoek dan de Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen. Tijdens drie intensieve dagen krijg je een voorproefje van het opleidingstraject tot commando. Met deze ervaring moet je in staat zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen maken of je wel of niet wilt solliciteren voor een baan bij het KCT. Het selectieteam van de kennismakingsdagen zal beoordelen of wij jou "geschikt” achten voor het KCT. In een individueel eindgesprek krijg je te horen of je wel of niet mag solliciteren bij het KCT.

 
 
 
 

  Om deze reden heeft het Korps Commandotroepen de zogenaamde  Kennismakingsdagen  in het leven geroepen. Tijdens deze drie-daagse kennismakingsperiode maakt de kandidaat in woord, beeld en geluid kennis met het KCT. Aan het einde van deze drie-daagse kan de kandidaat zelf bepalen op basis van zijn eigen ervaring of het KCT wel of niet iets voor hem is. Daarnaast krijgen alle kandidaten een persoonlijk eindgesprek. In dit eindgesprek wordt aangegeven of de kandidaat, op basis van zijn prestaties tijdens de Kennismakingsdagen, een positief of een negatief advies krijgt met betrekking tot het solliciteren bij het KCT. Een positief advies is één jaar geldig.
 
Deelname aan de Kennismakingsdagen is voor zowel militairen als burgers verplicht als zij willen solliciteren voor een functie als commando speciale operaties.
 

 
Algemene informatie werving co-specops en Kennismakingsdagen
  
Voor de uitvoering van speciale operaties worden zeer hoge eisen aan het personeel gesteld, zowel op fysiek als op mentaal gebied. Uit doelmatigheidsoverwegingen is in eerste instantie gekozen voor interne werving binnen de Krijgsmacht. Daarnaast worden ook kandidaten rechtstreeks uit de burgermaatschappij geworven. Zowel burger als militair moeten aan hoge instromingseisen voldoen.
 
Contractduur
Je krijgt een contract als Militair van de Krijgsmacht. Na het voltooien van de initiële opleiding van 16 maanden heb je een dienverplichting van 2 jaar. De eerste 6 maanden van je contract gelden als proeftijd. Afhankelijk van de behoefte, je leeftijd en je prestaties kun je bijtekenen tot je 35ste jaar. Rond je 33ste jaar wordt bekeken of je aanstelling ook na je 35ste jaar verlengd kan worden. Dit is afhankelijk van jouw functioneren en de personeelsbehoefte van de landmacht op dat moment. 

Bevorderingsgang co-specops
De co-specopsplg bestaat uit:
. ploegcommandant - (eerste) luitenant
. plaatsvervangend ploegcommandant - sergeant eerste klasse
. 6 ploegleden - korporaal/sergeant
 
Militairen in werkelijke dienst behouden hun rang tijdens de Elementaire Commando-opleiding. Deelnemers aan de Elementaire Commando-opleiding die rechtstreeks uit de burgermaatschappij komen en militairen die de rang van soldaat hebben, worden aan het einde van de Elementaire Commando-opleiding (na slagen en dus uitreiking van de groene baret) bevorderd tot korporaal. Na ongeveer 1 jaar naar volle tevredenheid gefunctioneerd te hebben in de parate compagnie krijgen de korporaals de gelegenheid te solliciteren voor de opleiding tot onderofficier (sergeant) aan de Koninklijke Militaire School. Degenen die voldoen aan de eisen voor de opleiding tot officier kunnen ook solliciteren voor de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. Aan het volgen van deze opleidingen is opnieuw een dienverplichting verbonden! Gezien de zwaarte en de duur van de opleiding tot co-specops wordt er naar gestreefd dat de commando na het volgen van de opleiding tot onderofficier of officier vervolgfuncties vervuld bij het Korps Commandotroepen.
Kijk ook op de pagina Specialisaties