Binnen de Cotrcie'n is de 104 Cotrcie de speciale OBT-ploeg van het KCT. Dit zijn operators die speciaal zijn getraind en uitgerust om op álle hoogtes en onder de meest barre omstandigheden hun opdrachten uit te voeren. Ook zijn ze in staat om met hun vaardigheden en specialistisch materiaal de randvoorwaarden te scheppen voor het optreden van alle overige ploegen in middel- en hooggebergte. Daarnaast hebben deze "berggeiten" van het KCT de diverse oefenperiodes aangegrepen om hun eigen vaardigheden aan te scherpen en te onderhouden. Het uitdiepen van technieken en ervaringen met bergachtig (ijs)terrein is immers voor het KCT van groot belang. Vooral ook omdat het reëel is om te verwachten dat eventueel toekomstige uitzendgebieden forse rotsmassieven en bergtoppen kent.
 
De modules van het OBT: 

OBT 1 "Zomer" (Niveau enkele man en ploeg/groep)
Onderwerpen die aan bod komen zijn oriënteren, verplaatsingsdrills, het zelfstandig kunnen nemen van een natuurlijke hindernis, fysieke en mentale training en overleven op het gevechtsveld. Een aangepaste OBT 1 module wordt ook uitgevoerd door logistiek, geneeskundig en verbindingsdienst personeel van de stafcompagnie van het KCT.

OBT 2 "Winter" (Niveau ploeg/groep en peloton)
De onderwerpen zoals die in OBT 1 in de zomer worden beoefend komen in deze module onder winterse omstandigheden aan bod. De verplaatsingen worden op ski's uitgevoerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan schietoefeningen en mobility m.b.v. sneeuwscooters. Deze module wordt afgesloten met een tactische eindoefening.

OBT 3 "Zomer" (Niveau ploeg/groep en peloton)
In de derde module wordt de kennis van OBT 1 uitgebreid naar het pelotonsniveau met schietoefeningen en mobility met het ploegvoertuig. Ook deze module wordt afgesloten met een tactische eindoefening.

OBT-specialistenploeg
De speciale bergploegen bestaan uit commando's die extra cursussen volgen, met het doel om uiteindelijk zelfstandig op te kunnen treden onder allerlei verzwarende omstandigheden op alle hoogtes. Daarnaast zijn zij in staat om met hun vaardigheden en specialistisch materiaal de randvoorwaarden te scheppen voor het optreden van overige ploegen in middel- en hooggebergte. Alle commandotroepencompagnieën beschikken over OBT-specialistische kennis.
Het opleidingstraject van de specialistenploeg ziet er als volgt uit:

 • OBT 4 "Militaire ski-instructeur opleiding"
  De specialist krijgt hierbij de vaardigheden aangeleerd om zelf militairen op te leiden in het verplaatsen op ski's. Tevens is aan het behalen van deze opleiding de bevoegdheid gekoppeld om in de landen waar geoefend wordt, ook buiten de officiële pistes oefeningen en trainingen te begeleiden. Dit alles gebeurt wel onder toezicht van een HBF'er.
 • OBT 5 "Rots en IJs"
  Tijdens deze periode leert een sectie/ploeg om zeer moeilijk toegangbare wegen en locaties toegankelijk te maken voor overige ploegen. Hierbij moet gedacht worden aan het voor- en naklimmen van sporen en het bouwen van zogenaamde "klettersteigen”. De module vindt zowel onder zomerse als winterse omstandigheden plaats.
 • OBT 6 "Ski Tour"
  Hier leert de specialistenploeg om als ploeg te kunnen opereren onder extreme omstandigheden in besneeuwde terreindelen en gebieden met lawinegevaar. Verder leert de specialist om routes voor te bereiden en als gids te functioneren.
 • OBT 7 "Bergredding SpecOpsploegen"
  Deze module is gericht op het zelfstandig kunnen uitvoeren van interventies op eigen en overig personeel tijdens oefeningen en uitzendingen.
 • OBT 8 "Bergredding specialistische OBT-ploeg"
  In deze module wordt de specialistenploeg opgeleid om onder alle omstandigheden zelfstandig bergreddingsacties uit te voeren op locaties waar geen hulp van derden kan komen.
 • OBT 9 "KCT-hulpinstructeur OBT"
  Dit niveau wordt gehaald na meerdere malen opgetreden te hebben als hulpinstructeur bij de instructiegroep OBT. Men moet kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een OBT 1,2 en 3. Tevens moet de Cdo Specops als zelfstandig commandant van een specialistische OBT-ploeg kunnen optreden.
 

Heeresbergführer (HBF)
Als men in aanmerking komt om militair berggids te worden, kan men na nog een aanvullend opwerktraject (afhankelijk van eigen kunnen en ervaring) uiteindelijk de HBF-opleiding van één jaar volgen in Duitsland of Oostenrijk.