Het Korps Commandotroepen (KCT) is de Special Forces eenheid van de Koninklijke Landmacht/ Defensie. Zij heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties SF in het kader van bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken. Daarnaast verzorgt het KCT speciale opleidingen ten behoeve van diverse eenheden.

 

 

Organisatie Korps Commandotroepen
Om het uitgebreide takenpakket te kunnen uitvoeren beschikt het Korps Commandotroepen naast de Stafstafverzorgingscompagnie en de Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties (OTCSO) over 4 commandotroepencompagnieën (cotrcie). Deze commandotroepencompagnieën dragen de historische namen 103, 104, 105 en 108 Commandotroepencompagnie. De "speciale-operatiesploegen"  (specopsplgn) in de compagnieën kunnen zelfstandig of met meerdere ploegen hun opdrachten uitvoeren.

Speciale operaties
 
 
 
 
De hoofdtaak van het Korps Commandotroepen is veelzijdig. Speciale operaties worden uitgevoerd door kleine eenheden die met speciale uitrusting worden ingezet in vijandelijk gebied. De commando's moeten bij de uitvoering van de taken volledig op zichzelf kunnen staan.

Voorbeelden van speciale operaties zijn waarnemings- en verkenningsopdrachten en het aanvallen van vijandelijke doelen door middel van hinderlagen, overvallen en/of sabotage. Ook het ontzetten van gegijzelde burgers en/of militairen en terreurbestrijding in crisisgebieden, eindgeleiding van lasergestuurde munitie en het uitvoeren van evacuaties behoort tot het takenpakket.

Speciale operaties zijn:
"Operaties, uitgevoerd door eenheden als regel kleiner dan een peloton (± 40 man), door speciaal daartoe opgeleid personeel, ingedeeld in daarvoor georganiseerde en uitgeruste eenheden in een gebied dat veelal niet onder controle is van eigen eenheden. Speciale operaties zijn van strategisch dan wel operationeel belang en worden daarom in principe vanuit de hogere bevelsniveaus geïnitieerd. De uit te voeren opdrachten kunnen dienen ter ondersteuning van conventionele militaire operaties, acties zijn in het kader van crisisbeheersingsoperaties dan wel volledig op zichzelf staan. De opdrachten kunnen zowel passief als actief van aard zijn."