Officiële website van Commandovereniging Gelderland
Opgericht op 17 september 1992 te Arnhem

31 JAAR  

 

Van harte welkom op de officiële website van Commandovereniging Gelderland. Met onze website willen wij u informeren over onder andere de activiteiten van onze Commandovereniging. Maar ook vinden we het belangrijk u op de hoogte te houden van nieuws dat te maken heeft met onze Commandovereniging, de Commandostichting en het Korps Commandotroepen. We hopen dat u ons vaak zult bezoeken. Houd de site dus in de gaten!
Natuurlijk kunt u COV Gelderland ondersteunen door via ons uw aankopen te doen.

Doelstelling van Commandovereniging Gelderland
  • De voortzetting van de tradities van het Korps Commandotroepen.
  • De belangenbehartiging van eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps Commandotroepen dient of gediend heeft
  • Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps Commandotroepen dienen of gediend hebben.
  • De belangenbehartiging van veteranen.
  • Het onderhouden van nauwe banden met het Korps Commandotroepen
  • Het bevorderen van de goede naam van het Korps Commandotroepen

Lidmaatschap van Commandovereniging Gelderland

Het lidmaatschap van Commandovereniging Gelderland staat open voor eenieder die als commando dient of gediend heeft bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen. Ook niet Groene baret dragende of burgerambtenaren kunnen lid worden van Commandovereniging Gelderland echter met de eis dat men minimaal 6 maanden gediend moet hebben bij het Korps Commandotroepen in ondersteunende eenheden of tot een onderdeel van Defensie dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het Korps Commandotroepen.

Zie Lidmaatschap COV Gld voor meer informatie.