Op deze pagina's de gegevens van de Commandoverenigingen (COV'n). Verdeeld over Nederland zijn er negen Commandoverenigingen actief. Daarnaast zijn er nog een vijftal verenigingen die voortkomen uit de stamonderdelen van het Korps, waaronder No 2 Dutch Troop, Regiment Speciale Troepen (RST), de Commando Wandel Stichting, de Commandoduikvereniging, Reünisten SSVCIE en de Commando Business Club.
Nb: email-adressen onder toevoeging na @korpscommandotroepen.nl

Daaronder vindt u de links naar de belangrijkste websites van onze contacten

 
Commandovereniging Noord-Nederland
Dhr. D. Steensma
Email: d.steensma@hetnet.nl
Commandovereniging Midden-Nederland
Dhr. W. Vermeer
Email: willemvermeer@me.com
Commandovereniging Noord-Holland
Dhr. S. van Willigenburg 
Email:
covnoord-holland@
Commandovereniging Zuid-Holland
Dhr. L. Nobels
Email:
covzuid-holland@
Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant
Dhr. B. van Moorsel
Email: covzuidoostbrabant@
Commandovereniging West-Brabant
Dhr. M. Roovers
Email: covwestbrabant@
Commandovereniging Limburg
Dhr. J. Leijendeckers
Email: covlimburg@
Commandovereniging Zeeland
Dhr. M. Weber
Email: covzeeland@
Commandovereniging Gelderland
Dhr. B. Sünnen
Email secretariaat:
secr-covgld@ 
Veteranen Vereniging KCT
Dhr. lkol b.d. Jan Otter
Email: veteranen@ 
Commando Business Club
Patrick Wim Rohmensen
Email: wimrohmensen@gmail.com

Commando Duik vereniging
Dhr. B. Laureijssen 
Email: cdv@
Stichting Fondsenwerving Commando's
Dhr. R. Aartsen
Email: secr-sfc@

Vereniging Reünisten SSVcie-kct
Dhr. M. van Steenbergen
Email: rv-ssvcie@
Coördinatie Sociale Commissie (Commandostichting)
Dhr. L Delleman
Email: ldelleman@live.nl
Commissie Contact Commandoverenigingen (Commandostichting)
Dhr S. de Vries 
Email: covcoordinator@