De officiële Richtvlag (Fanion) van Commandovereniging Gelderland
 
Na de oprichting van de 104 Wrnverkcie werd, door de Korpsaalmoezenier, deze compagnie een nieuwe richtvlag aangeboden. Tijdens ceremoniële plechtigheden, waaraan de 104 Wrnverkcie en de Instructiecompagnie deelnamen, werden de respectievelijke richtvlaggen meegevoerd. Bovengenoemde richtvlaggen zijn respectievelijk in 1990 en 1999 ingeleverd bij de Museumcommissie omdat, na de grote reorganisatie en uitbreiding van het Korps Commandotroepen op 1 oktober 1998, de respectievelijke 104 en 105 Cotrcie zijn opgericht samen met de SSV/Instrcie. De 108 Cotrcie was al paraat gesteld in 1993.
 
Door de Commandostichting zijn inmiddels op 15 januari 1999 nieuwe richtvlaggen verstrekt. De regionale Commandoverenigingen hebben op 4 oktober 1996 de richtvlag verstrekt gekregen. Het Korps Speciale Troepen en de Bond Oud Para's kregen op 19 december 1998, tijdens de reünie ter gelegenheid van de slag van Djocja, hun richtvlag uitgereikt. De Contactgroep USA/Canada kreeg de richtvlag uitgereikt op 4 januari 1999 tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Tenslotte kreeg de Stichting Wandelen Oud-commando's hun richtvlag tijdens de baretuitreiking op 11 juni 1999.
 
Deze richtvlaggen worden tijdens ceremoniële activiteiten meegevoerd.
 
 
 

 
 
De oude Richtvlag (Fanion) van Commandovereniging Gelderland
 
Van de inmiddels opgerichte Verenigingen Oud-Commando’s hadden twee verenigingen al een richtvlag/ fanion gemaakt nl. COV Midden-Nederland en COV Zuid-Oost Brabant. Van deze ontwerpen was de vereniging Commandovereniging Gelderland niet op de hoogte toen commando Piet Gagliardi het initiatief nam om een richtvlag voor Commandovereniging Gelderland te maken. Een prijsvraag voor het ontwerp werd in het leven geroepen en uiteindelijk werd van de drie ingediende ontwerpen er één uitgekozen die door Piet Galiardi zelf ontworpen was. Mevrouw Vink, de buurvrouw van Piet, was bedreven in het borduren en kon het gekozen ontwerp als richtvlag realiseren.
 

Het ontwerp bestond uit: aan de bol van de parachute hangende wings, de dolken geven weer de V van vereniging, zodat de letters C.V.G. ontstaan. Jan Haak maakte een roestvrij stalen standaard zo dat de richtvlag aan de lussen kon hangen en zo was de richtvlag van Commandovereniging Gelderland een feit. Vol trots namen wij het fanion mee naar de overlegvergadering van de Commissie begeleiding Vereniging van oud-commando’s in Roosendaal. De voorzitter en tevens Korpscommandant KCT Hans Eerhart temperde ons enthousiasme en keurde onze richtvlag af met de motivatie dat: Als iedereen een richtvlag gaat ontwerpen dan wordt het geen eenheid!! Om die reden was deze er niet gelukkig mee. Maar Korpscommandant Hans Eerhart kwam met een voorstel dat uiteindelijk resulteerde in het feit dat alle verenigingen een gelijkluidende richtvlag geïnd op hun regio konden krijgen en deze nam uiteindelijk ook de kosten voor zijn rekening.