De Opleiding tot Commando Speciale Operaties (Commando SPECOPS) bestaat uit vier delen:
 
Kandidaten uit de burgermaatschappij
- Algemene Militaire Opleiding (AMO) 17 weken
 
Militairen in werkelijke dienst en kandidaten uit AMO 
- Vooropleiding van 8 weken (VO)
- Elementaire Commando Opleiding van 8/ 9 weken (ECO)
- Voortgezette Commando Opleiding van 12 maanden (VCO)
 
De totale opleiding neemt 16 maanden in beslag en noemen we de initiële opleiding. De opleidingen t.b.v. de specopsplgn Optreden Bergachtig Terrein, Optreden Waterrijke Gebieden, Para en Speciale Taktiek en Technieken vinden plaats in het tweede deel van de parate periode.
 

 

 
Vooropleiding (VO)
 
Geslaagden van de AMO en de militairen in werkelijke dienst volgen samen de VO(Vooropleiding) die 8 weken duurt.In deze vooropleiding leren zij de militaire basiskennis en -vaardigheden. Vanaf de eerste dag sluiten de militairen die de commando-opleiding willen volgen, zich bij hen aan. Ook is er veel aandacht voor de samenwerking tussen de mannen die uit de AMO komenen de militaire kandidaten die overhet algemeen al over meer militaire ervaring beschikken.
   
De militairen krijgen zo de kans om weer aan het strakke ritme van een opleiding te wennen. Ook wordt hun militaire kennis weer even opgefrist.

De VO duurt 8 weken en begint met een intro-week. Tijdens deze week ben je gelegerd in het tentenkamp en wordt je aanvangsniveau vastgesteld. Uiteraard moet je deze week wel voldoen aan een bepaalde fysieke ondergrens. Het niveau van deze fysieke ondergrens en hoe je tot dit niveau moet komen wordt uitgebreid uitgelegd tijdens de Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen. Na deze intro-week begint de eigenlijke Vooropleiding. De nadruk tijdens deze Vooropleiding ligt dus op de basis militaire vaardigheden en de samenwerking tussen de burger- en militaire kandidaten. Daarnaast wordt je natuurlijk fysiek en mentaal voorbereid op de Elementaire Commando Opleiding (ECO).

De Vooropleiding eindigt met een testweek. Tijdens deze testweek wordt er gekeken of je op het juiste niveau zit om aan de ECO te beginnen. De testweek eindigt met een zogenaamde RIDCO-dag (Relatie Informatie Dag Commando Opleiding). Op deze dag worden je ouders en/of je relatie uitgenodigd en wordt ook aan hen uitgelegd wat ze de komende 8 weken kunnen verwachten als jij zelf in de Elementaire Commando Opleiding zit.
 
 
  
 
Elementaire Commando-opleiding (ECO)

De fysiek/mentale periodes in de ECO geschieden vanuit een tentenkamp vlak bij Roosendaal. Onderdelen van de opleiding zijn o.a. velddienst, kaart en kompas, marsen en snelmarsen. De fysiek/mentale periodes worden onderbroken door lessen op de kazerne. In een tactische eindoefening worden alle onderwerpen in de praktijk getest. Denk hierbij aan commandovoering, isolatiefase, infiltratie, verkenningen en exfiltratie. De ECO eindigt traditiegetrouw met de in vakjargon genoemde "afmatting”, waarin in vijf dagen ruim 200 kilometer (hoofdzakelijk te voet) wordt afgelegd. De afmatting eindigt met de zogenoemde "commandantenmars”, een mars van 30 km met verzwaarde bepakking. Wie de ECO met goed gevolg afrondt, ontvangt de groene baret (tijdelijke draagrecht!) en mag zich commando noemen. De ECO duurt 8 weken.

 
 
 
 
Voortgezette Commando-opleiding (VCO)
In de VCO wordt de commando verder opgeleid. In aparte cursussen wordt een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder Optreden in Bergachtig Terrein (OBT) en direct action onderwerpen als hinderlaag en overvallen. De VCO wordt afgesloten met een tweeweekse module Special Operations in Urbain Terrain (SOUT). Na afloop is de commando individueel opgeleid. Hij kan nu instromen in één van de commandotroepencompagnieën. De VCO duurt in totaal 12 maanden! Indien de commando-operator de VCO met succes doorloopt dan wordt het tijdelijk draagrecht van de groene baret omgezet in definitief draagrecht.