Parawing Brevet B, Automatische opening (oud)
Voor brevet B moeten 5 sprongen gemaakt worden. In het algemeen wordt brevet B verstrekt aan militairen die een para-opleiding volgen in het kader van de zogenaamde "grensverleggende activiteiten.
 
Parawing Brevet A, Operationeel parachutist, automatische opening
Voor brevet A moet de para 8 sprongen maken waarvan de laatste drie met uitrusting en wapen. De achtste sprong is tevens een nachtsprong (de ster).
 
SLS brevet, Operationeel parachutist automatische opening square
Evenals voor brevet A moet de para voor het SLS brevet 8 sprongen maken waarvan de laatste 3 met uitrusting en wapen. De achtste sprong is tevens een nachtsprong. Deze opleiding wordt alleen verzorgd voor de verkenningspelotons van het Korps Mariniers.
 
 
Brevet B, Parachutist vrijeval
Van de minimaal 20 sprongen worden de eerste 3 gemaakt met behulp van de "Accelerated Free Fall methode". Dat wil zeggen dat de parachutist tot aan de opening begeleid wordt door twee instructeurs. Bij de resterende sprongen behoren een stabiliteitstest, draaien en het afbouwen van hoge sprongen (60 sec) naar 10, 5, 3 en "Clear and Pull" (meteen openen). Deze sprongen worden begeleid door een instructeur met helmcamera. Ook een nachtsprong behoort bij de opleiding tot brevet B. De opleiding is o.a. bestemd voor parapakkers en KLU-personeel oxygen supervisors.
 
Parawing Brevet C, Operationeel parachutist vrije val
Voor het operationeel militaire vrije val brevet moeten minimaal 20 sprongen gemaakt worden. Drie sprongen daarvan vinden plaats met uitrusting en wapen. Er worden twee nachtsprongen gemaakt, waarvan één met uitrusting en wapen. De vrije val sprongen worden gemaakt tot een maximumhoogte van ± 4 kilometer. Alle commando's speciale operaties volgen in de Voortgezette Commando-opleiding de opleiding tot operationeel parachutist vrije val.

Parawing Brevet C-OPS, Operationeel parachutist, vrije val
Voortgezette opleiding vrije val van het C brevet. In de Voortgezette Opleiding Operationeel parachutist vrije val wordt het ploegoptreden beoefend indien de ploeg middels vrije val wordt ingezet, zowel bij dag als bij nacht. Voor het C-OPS vrije val brevet moeten minimaal 10 sprongen gemaakt worden. Acht sprongen daarvan vinden plaats met uitrusting, console en wapen (waaronder 5x compleet met ruzak). Er word éen nachtsprong gemaakt met uitrusting, console wapen en rugzak. De vrije val sprongen worden gemaakt tot een maximumhoogte van ± 4 kilometer, waaronder minimaal 3x een precisielanding. Naast te uit te voeren levels wordt gewerkt aan het verhogen van de individuele springvaardigheid. Commando's speciale operaties volgen de Voortgezette vrije val opleiding.

Parawing Brevet D, HAHO/HALO-Brevet, springen met zuurstof van grote hoogte
HAHO/HALO staat voor High Altitude High Opening/High Altitude Low Opening. Voor het behalen van het brevet wordt met behulp van zuurstof gesprongen van grote hoogte (tot maximaal 10 kilometer). Het behalen van Brevet D is alleen voorbehouden aan leden van de Instructiegroep Para en de leden van enkele KCT ploegen die gespecialiseerd zijn op de inzetmethode middels parachute. Het aantal sprongen is afhankelijk van de individuele vorderingen. KCT HALO HAHO Ploegen

Operationele inzet Wing
Een team van special forces Task Force 55, bestaande uit 9 man van het Korps Commandotroepen en een Afghaanse coalitiepartner, heeft in juli 2009 een zeer uitzonderlijke parachute-inzet in Afghanistan uitgevoerd. Voor het eerst sinds 1949 werd weer een operationele parachutesprong gemaakt. De deelnemende commando’s werden vorig jaar al onderscheiden met de "operationale vrije val wing". De laatste keer dat Nederlandse militairen een operationele sprong maakten was 10 maart 1949, tijdens de Nederlandse inzet in Indonesië. Nederlandse Militairen die een dergelijke parachutesprong in vijandelijk gebied maken, mogen daarna de operationele wing dragen. De commando’s ontvingen de wing op 15 december 2009 uit handen van oud KCT kapitein Siem Boons, zelf drager van dit bijzondere erkenningsteken.

Dispatcher/ instructeurswing
Degenen die de opleiding tot militair para-instructeur (dispatcher) met goed gevolg hebben voltooid zijn gerechtigd tot het dragen van de instructeurswing. de felbegeerde ‘halve kip’ – zoals de dispatcherwing ook wel wordt genoemd kenmerkt het zeer hoge niveau van de instructeursopleiding. Het is namelijk een strenge, maar zeer professionele opleiding die ze tot AO (automatisch opening / static line) en VV (vrije val) instructeur opleidt. De eisen die daarbij aan ze gesteld worden zijn loodzwaar.