Dit factbook geeft u informatie over een unieke eenheid binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Commandotroepen (KCT) is als onderdeel van de Koninklijke Landmacht 24 uur per dag direct inzetbaar om op te treden waar ook ter wereld. 

Het meest waardevolle is de menselijke factor achter dit optreden: de Commando Speciale Operaties. Onze mensen zijn speciaal geselecteerd en hebben de zwaarste opleiding ondergaan om dit beroep uit te kunnen oefenen. 

Centraal in onze opleiding en in ons werk staan de kernwaarden die het fundament vormen van het KCT: 

Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots 

Al vanaf de oprichting in 1942 levert het Korps Commandotroepen een bijdrage aan militaire operaties overal ter wereld. In de laatste twintig jaren zijn commando’s vrijwel onafgebroken ingezet: van Bosnië tot Afghanistan en van Irak tot Mali. Een groot aantal commando’s heeft voor zijn optreden een dapperheidsonderscheiding ontvangen. 

Ondanks het geheime karakter van Speciale Operaties vind ik het belangrijk de Nederlandse samenleving te informeren over onze eenheid en ons recht van bestaan. Samen met andere nationale en internationale eenheden werken we dagelijks aan de vrede en veiligheid van onze samenleving, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. 

Leest u de woorden in het hiernaast afgebeelde logo: wij zijn het Korps Commandotroepen. Ons handelsmerk is de groene baret, onze wapenspreuk Nunc aut Nunquam: Nu of Nooit. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Kolonel drs. J.R. (Jan) Swillens

Commandant Korps Commandotroepen

Downloads : Factbook KCT