Actueel

Afbeelding invoegen


KMM - Kevin Memorial March - dinsdag 23 januari 2024

Nog een uitnodiging voor een wandeling. Ditmaal gaat het om de herdenkingswandeling voor Kevin vd Rijdt, in goed Engels is dat de Kevin Memorial March.

 

Voor de goede orde volgt hieronder het huishoudelijk reglement. Lees dit a.u.b. goed door.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3 e KMM (2024)

 

1. Doelstelling

We organiseren de Kevin Memorial March samen met familieleden van Kevin.

2.Inschrijving

Inschrijving is mogelijk voor een ieder. De inschrijving kunt u sturen naar Albert1958@kpnmail.nl . De volgende gegevens zijn minimaal nodig: Naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, eventueel registratienummer. Indien mogelijk ook opgave van E-mail-adres, telefoonnummer. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld (zie punt 3 Kosten ). Mocht u niet aan de start verschijnen, dan wordt uw inschrijfgeld omgezet naar een donatie. Bij aanmelding verklaart u zich akkoord dat wij uw NAW gegevens verwerken.

3. Kosten

Het inschrijfgeld per persoon is: € 30,00 inclusief busvervoer van eindlocatie naar startlocatie, T-shirt of polo en coin. Het inschrijfgeld is alleen te voldoen via overschrijving op bankrekeningnummer NL86INGB0005714003 t.n.v. COV ZO Br.

4. Datum

De Kevin Memorial Mars is op donderdag 5 en vrijdag 6 september 2024.

5. Start

Elke deelnemer moet zich melden op 5 september tussen 19:00 en 19:30 bij www.gastrobartof.nl Gastrobartof, Marktstraat 2 5802 BM Venray.

6. Logistiek

De afstand bedraagt circa 70 km. We lopen als groep, als u deze groep niet meer kunt bij houden om wat voor reden dan ook, dan wordt u op dat moment beschouwd als afvaller.

7. AVG

Het organisatie comité gebruikt uw persoonsgegevens om een lijst van deelnemers te kunnen samenstellen en u daar tussentijds over te kunnen informeren. Op de deelnemerslijst wordt uw NAW vermeld en uw relatie tot Kevin. Uw gegevens worden door de organisatie verder niet met derden gedeeld. Indien u zich inschrijft geeft uw tevens aan geen bezwaar te hebben tegen vermelding van uw NAW op de deelnemerslijst en in relatie met deze tocht eventuele publikatie van uw naam en of foto in de media.

8. Aansprakelijkheid

Het organisatie comité is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkheden.

9. Bekendheid met huishoudelijk reglement

Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn met de inhoud van het huishoudelijk reglement betreffende de 3 e KMM. De deelnemer verklaart dit reglement zonder enige reserve te aanvaarden en akkoord te gaan met de vermelding van zijn NAW.

10. Beslissing organisatie comite

In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het organisatie comité van de 3 e KMM.

11.Tenue

Het t.z.t. verstrekte T-shirt of polo en een zwarte lange broek en een fluorecerend hesje bij nacht en ontij. Alleen het shirt is bij het inschrijfgeld inbegrepen.

12. Sluitingsdatum inschrijving

Gelieve uw inschrijving voor deelname en betaling z.s.m. te regelen, dit i.v.m. de organisatie. De inschrijving sluit bij de 75 e aanmelding. De 75 e aanmelding wordt bepaald aan de volgorde van de betaling ad euro 30 op het bankafschrift. Indien u de 76 e , 77 e etc inschrijving bent, dan komt u op de reservelijst.

13. Weigering

Het organisatie comité is gerechtigd een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

14. Verzorging

De verzorging geschied door De Commandohut.

15. Herinnering

Deelnemers die de afstand met succes hebben afgelegd ontvangen een coin, bent u uitgevallen om wat voor reden dan ook dan ontvangt u helaas geen coin.

 

Met vriendelijke commandogroeten,

 

Het organisatieteam van de 3 e KMM:

Karin Hermans & Piet Staaks

Jan Middelkoop

Martin Oosterlaken

Wouter Hillenbrink

Martijn Rongen

Sander de Vries &

Ab van Heijningen

 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 2 + 12 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >