Embleem Korps Commandotroepen
 
In het embleem van het Korps Commandotroepen is het Fairbairn-Sykes gevechtsmes afgebeeld. Dit mes werd tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgedeeld aan de commando's die tegen de Duitse bezetting streden. Het wereldberoemde mes is het symbool geworden van vele speciale commando-eenheden.

In juni 1940 besloot de Engelse regering tot de oprichting van kleine, zelfstandig opererende eenheden die op het Europese vasteland Duitse doelen moesten aanvallen. Deze elite-eenheden werden commando's genoemd. Deze naam was afgeleid van de Boereneenheden die tegen de Engelsen streden tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika. Deze boeren of Afrikaners waren overigens afstammelingen van Nederlandse kolonisten.

Eerste Nederlandse commando's
Al snel kregen de commando's behoefte aan militairen die bekend waren met de taal en gebruiken van de landen waar de operaties plaatsvonden. Binnen dit No. 10 Inter Allied Commando kwam plaats voor zo'n 85 Nederlanders. De meeste vrijwilligers werden geworven bij de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene die op dat moment gelegerd was in Wolverhampton. Deze brigade, opgericht op 11 januari 1941, bestond uit Nederlandse vrijwilligers en dienstplichtigen die naar Engeland waren gevlucht.

Op 22 maart 1942 vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Schotland voor de zeer zware opleiding. Op 29 juni 1942 voltooide de eerste lichting de opleiding. Zij vormde de eerste Nederlandse commando-eenheid (No. 2 Dutch Troop). No. 2 Dutch Troop is de voorloper van het huidige Korps Commandotroepen.

No. 2 Dutch Troop werd in 1944, als onderdeel van No. 4 Commando Brigade, ingezet bij de landingen en operaties op het Zeeuwse Walcheren. In het voorjaar van 1945, bij de strijd rond het front Moerdijk-Geertruidenberg,valt de eenheid opnieuw onder de Britten. Vanaf dat moment gingen ook de Nederlandse commando's het typische commando-embleem dragen met de afbeelding van het Fairbairn-Sykes gevechtsmes.

Fairbairn en Sykes
William Ewart Fairbairn en Eric Anthony Sykes gaven in het westen van Schotland les aan commando's in het man-tot-mangevecht. Fairbairn en Sykes hadden eerder in hun leven de secties van het stedelijk politiekorps in Shangai geleid, dat in die tijd de naam had een van de gevaarlijkste steden ter wereld te zijn. Door hun ervaringen in Shangai kwamen zij tot de overtuiging dat er een mes moest komen dat de gebruiker snel en zeker kon benutten voor een ‘silent killing' of tijdens een man-tegen-man gevecht.