door Jef Dresens
Beschrijving
Dit boek is een bundeling van verhalen over jonge mannen die getroffen werden door de Tweede Wereldoorlog (WOII). Tijdens mijn jongere jaren zijn deze gebeurtenissen op schrift gesteld met de bedoeling deze later te verwerken in een roman. Het is er nooit van gekomen. Thans beginnen ook bij mij de jaren te tellen. De mannen welke deze gebeurtenissen vorm geven mogen echter niet worden vergeten. Vandaar deze bundeling. De volgorde van de verhalen ligt tussen de jaren van 1943 tot 1951. Enkele zijn eerder in beknopter vorm in veteranen tijdschriften en andere media opgenomen.
 
Het zijn verhalen van werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen. Het zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn uitlopers, daadwerkelijk gestreden hebben aan de fronten voor de bevrijding van hun land en voor hun idealen. Elk verhaal is gebaseerd op gesprekken met hen, uit archieven en eigen waarneming. Dank ben ik hen verschuldigd voor hun medewerking; het opdiepen van een episode uit hun leven, welke dikwijls met grote emotie gepaard ging. Ieder van deze mannen kreeg een eigen gezicht. Hun leven werd door de vreselijke oorlog bepaald.Het boek is niet bedoeld als historisch werk. Daar is het niet compleet genoeg voor. Het is mijn eerbetoon aan gesneuvelden en gewonden en aan allen die te boek staan als Achnacarry Commando’s tijdens de Tweede Wereldoorlog in dat speciale onderdeel van het Britse Leger: Two (Dutch) Troop – 10 (Inter-Allied) Commando.


Paperback, 139 blz.
Formaat: 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-94-6008-203-0
Uitgever: Kirjaboek.nl
Prijs (excl. verzendkosten): € 14,50 Bestellen? www.kirjaboek.nl