***Eindstand KiKa sponsorbijdrage RWM € 41.447,70***

 

 
   
 
Verslag Reüniewandelmars (RWM)
  
Op 24 maart 2012 vierde het Korps Commandotroepen (KCT) haar 70-jarig bestaan met de inmiddels traditionele vijfjaarlijkse commandoreünie. Om dit lustrum een speciaal tintje te geven organiseerde Commandovereniging Gelderland (COV Gld), in samenwerking en samenspraak met het Korps Commandotroepen (Commissie Reünie) en de Commandostichting, een 5-daagse wandelmars van Schaarsbergen naar Roosendaal. De afstand van 180 kilometer werd van maandag 19 t/m vrijdag 23 maart afgelegd en op zaterdag 24 maart jl werd het detachement, onder begeleiding van de Pipes en Drum band "The Seaforth Highlanders", stipt om 09.45 uur, bij aanvang van de reünie, de "tranenpoort" van de Engelbrecht van Nassaukazerne gepasseerd. Een detachement van maar liefst 58 oud-commando's heeft deelgenomen aan de deze unieke reüniewandelmars.
 
Hier hebben we het voor gedaan: door een gesponsord bedrag van ruim € 41.000 de mogelijkheid vergroten om beter onderzoek te doen naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden bij kinderkanker! Een lange adem is nodig om nieuwe medicijnen en behandelingen te ontwikkelen. Daarbij staat bij de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) het welzijn van de patiënt voorop.
Door Sander de Vries (marsleider).
 
Wij zijn ongelooflijk blij en dankbaar dat wij vanuit alle delen van de samenleving steun en donaties hebben mogen ontvangen om het werk van KiKa te doen realiserenen. Dankzij de gezamenlijke inzet, drive en enthousiasme van de RWM-gangers hebben we voornoemd bedrag opgehaald voor KiKa!Dat is een geweldig bedrag en een geweldige prestatie!

 
Eén van de acties was het gezamenlijke initiatief van KCT en COV Gelderland om met het oog op de reünie speciaal ontworpen KCT reünie T-shirts in de verkoop te zetten. De respons was enorm en de netto opbrengst was maar liefst ruim € 11.000. Daarvan gaat de helft naar KiKa en de andere helft naar het initiatief van C-KCT, namelijk fietsen voor de stichting Alp d’HuZes (zie elders in deze editie).
 
Het staat in de boeken geschreven
Het is voorbij, maar wat ging vooraf?
 
Vanuit COV Gld zijn we anderhalf jaar… (!) bezig geweest om de RWM voor te bereiden. In de eerste twee maanden van 2012 zijn de beroemde puntjes op de i gezet. Er zijn vele vergaderingen geweest met o.a. het "eigen" medisch team (MD), waaronder twee commando artsen, een masseuse en een ‘blarenprikker’ en met ons eigen ondersteuningsteam (OT). Met het KCT, maar ook met velerlei betrokkenen uit andere Defensie organisaties en met burgerlijke autoriteiten zijn vele afspraken gemaakt, die in de laatste weken voorafgaand aan de mars zijn ‘afgevinkt’. Noodzakelijk om de afspraken en ondersteuning af te hechten, zodat onder meer benodigde materialen op tijd en plaats aanwezig zijn en dat de legering- , lunch- en rustlocaties bekend waren met de komst van 58 oud commando’s, inclusief het afzekeren van de veiligheidsvoorzie-ningen.
 
Kortom, check en dubbel check, opdat we tijdens onze RWM week met z’n allen een pleziervolle en geweldige week zouden kunnen beleven. We hadden een mooie en afwisselende route uitgezet met doorgaans geschikte schuilbivakken als rust- en lunchplek. Op de plaatsen waar deze niet beschikbaar waren had ons OT voldoende materiaal ‘stand by’ om zo nodig een dak boven ons hoofd te realiseren.
 
 
Algemene indruk We hadden een prachtige mix van deelnemers, prima legeringlocaties met dito faciliteiten en goed verzorgde maaltijden (ontbijt, lunchpakketten, diner etc.). Met een meer dan compleet draaiboek, alles ingepland met een strak tijdschema – en in de ECO leerden we: ‘tijden worden gehaald!’ -, was er gelukkig toch nog gedurende de marsroutes voldoende tijd om te relaxen bij een biertje of anderszins. Dat de weergoden ons niet in de steek hebben gelaten bleek wel aan de verkleurde gezichten bij binnenkomst.
 
En dat de RWM is geslaagd, blijkt ook wel uit de vele positieve reacties van onder andere de deelnemers, de partners en kinderen, de vele positieve berichten in de media, de vele enthousiaste mensen langs de weg (waaronder veel oud-commando’s), de spontane giften onderweg, de geweldige steun van het KCT en Defensie breed en niet te vergeten de burgerautoriteiten in het routegebied. Speciaal noem ik hierbij de geweldige support van plv C-KCT lkol Rob Rademaker, zijn staf en Jack Harte. Want mede dankzij hen zijn wij in staat geweest de ‘finishing touch’ voor de RWM aan te brengen. Nogmaals dank hiervoor!
 
 
De marsweek ten voeten uit Dag
1: Schaarsbergen - Ochten 40 km (Market Garden Route)
Geen intocht maar een uittocht der gladiatoren. Dat is deze morgen tegen acht uur het beeld dat de Oranjekazerne in Schaarsbergen groen kleurt. Commando's (58) verlaten in strak marstempo de kazerne voor de eerste dag van deze mars.
Een frisse start, nog 180 km te gaan!

Een mistig begin, maar een zonnetje dat tegen half tien de bloemlegging bij het graf van August Bakhuis Roozeboom opfleurt. Een moment om bij stil te staan. Daarna de lange dagmars voortzettend onder ideaal wandelweer. Een mooie route met onderweg momenten voor de pers om nader kennis te maken met deze groep oud-commando's en het goede KiKa doel. Tegen 18.15u is het gezelschap weer terug op de Oranjekazerne en wordt een welverdiende maaltijd genuttigd, met als toetje een evaluatie en een briefing voor de volgende marsdag. Met grote tevredenheid bij alle lopers wordt deze dag tegen 23.00 uur in het kazernecafé afgesloten.

 
Graf August Bakhuis Roozeboom
Drie stenen op een steen ……….
 
Dag 2: Ochten - Het Wild 35 KM (de Dijkenmars route)
De tweede etappe startte bij het tijdelijke Gemeentehuis van Neder-Betuwe te Ochten. Na een toespraak van burgemeester ir. C.W. Veerhoek en koffie met krentenbrood konden de mannen onder een stralend zonnetje beginnen aan de tocht door het land van Maas en Waal. Voor toespraak burgemeester: 2012 Toespraak Burgermeerster

Een zwaar beveiligde burgermeester
 
Tja, en dan weer overeind komen!
Marsleider Sander de Vries meldt: "Alles gaat tot nu toe boven verwachting. De mannen hebben veel plezier en genieten van de tocht."
 
Wederom is de dag ons gunstig gezind en lopen we een mooie dijkenroute door dit land van Maas en Waal, inclusief een pittige cross van 5 km langs het water en door de buitendijkse gebieden.
 
Bij het eindpunt wacht de bus ons en verkassen we naar de kazerne in Oirschot, onze legeringlocatie voor de komende twee nachten.

Dag 3: Vught – Vaarschool 34 km (met doorsteek Drunense duinen)
Wederom stralend weer! Wij staan weer startklaar in het front van de Lunettenkazerne in Vught. Maar eerst een lang zal hij leven voor de jarige deelnemer Nol Konings en dan op stap! Door bos en zand naar de Rustende Jager die echter weinig rust krijgt met 58 commando's in de buurt! Ook hier koffie, thee en lekkers, verzorgd door het OT. Herinneringen aan de kindertijd komen boven in de buurt van de Efteling. Leuke, gratis ontvangst op Camping Bernhoeve, beloond met een mooie bos bloemen.
 
En dan weer op weg door de prachtige Drunense Duinen
‘Danke voor die bloeme…….’

Ondertussen werd ook nog een beginnend bosbrandje opgemerkt, dat na de melding snel en efficiënt wordt bestreden door de brandweer. Rust bij de oude haven in Waspik met een allerhartelijkste en royale ontvangst door Wieteke en echtgenoot. En ook de eerste blaartjes en spierpijntjes, uitstekend geprikt en weggemasseerd door Hein en Astrid. Na ruim 34 km aankomst op de Vaarschool. Daar worden we prima ontvangen door smi Richard en rondgeleid in zijn ‘toko’. Maar de bus draait al warm en dus tijd om terug te gaan naar Oirschot. Van Nol nog een ‘dankbaar’ biertje en nog een en nog een. Goed voor de nachtrust! Morgen wacht ons etappedag 4! Nog even en de TV-toren van Roosendaal komt in zicht!
 
 
Dag 4: Vaarschool - Ulvenhout 35 km
Terug naar de Vaarschool voor de start van dag 4. Wederom schitterend weer op deze dag en tevens de 70ste korpsverjaardag. Naast aandacht bij de vlaggenmast voor deze verjaardag ook aandacht voor Kevin van de Rijdt die op deze dag jarig zou zijn! Gérard leidt de ceremonie en Sander draagt een kort gedicht voor en daarna 1 minuut stilte met eregroet. De Ben Nevis whisky flessen maken een rondgang, hup door de keel en dan op weg......, maar eerst een verrassing. Bij de poort wordt omgekeerd en richting haven gemarcheerd. Want er moet geroeid worden naar de overkant!
 
Haal op gelijk...., gelijk...., gelijk....!
Na het afhangen van de zwemvesten weer op pad, eerst nog beton, maar al gauw lopend over een prachtig wandelpad door de stille natuur.
 
Tegen elven komen we bij een ingelast rustpunt, waar Kevin’s moeder Karin en haar partner Piet Staaks klaar staan eigen gemaakte erwtensoep. Lekker, lekker.
 
 
Ter gedachtenis aan Kevin
Ter ere van Kevin staat een foto opgesteld en houdt raadsman Adriaan Heemskerk een gevoelig woord.
 
Ondanks de trieste aanleiding een mooi en ontroerend moment. Over deze bijzondere gelegenheid, zie ook elders in de DGB (editie mei 2012)
 
De dag eindigt op een ‘nieuwe’ overnachtinglocatie, het tentenkamp! Een nostalgische plek, waar in tegenstelling tot in het verleden nu een aantal trays bier klaar staan om het stof weg te spoelen. De kelen zijn daardoor zanggereed, tot afgrijzen van de eekhoorns, die bijna uit de boom vallen.
 
Dag 5: Ulvenhout - Tentenkamp 32 km (beruchte Commandantenmars)
Hoe kun je het verzinnen: een start van deze laatste volle dag voor deze al wat oudere mannen (tot 82 jaar!) bij centrum Jeugdbelangen. Na een snelle en mooie doorsteek van de vloeiweiden rond de Galder, wordt het Mastbos bereikt en vinden de energieflesjes gretig aftrek. In fris tempo wordt daarna het mooie melkveebedrijf "De kleine meren" van de familie Verschueren bereikt. Daar staat een gezellige gastheer en –vrouw klaar met een bakkie koffie, koek etc. En passant wordt nog een KiKa donatie binnengehaald.
 
Van de melk gaat de tocht naar het bier in Sprundel, waar ook de opgevoerde lunch klaarstaat.
 
Maar de mannen hebben er zin in en na een snelle hap en met 32 km achter de kiezen komt om 16.00u het tentenkamp in zicht.
 
Alle deelnemers ook nu weer veilig binnen!
 
Een plek vol herinneringen, vele mooie woorden worden gesproken door leiding en deelnemers en daarna kan iedereen een mooie RWM herinneringsmedaille en een persoonlijk woord van de marsleider in zijn zak steken.
Door de dorpen ‘strak in het gelid’
 

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal ……
 
Binnenkomst tentenkamp ‘Van de Meer’
Ook deze RWM Coin/ medaille heeft twee kanten
 
De RWM coin wordt uitgereikt door Sander
Bij de afsluitende bbq is ook de korps- en stafleiding aanwezig, die als dank een bekende fles whisky en ook die mooie penning ontvangen.
 
Gaandeweg de avond en met het leeg raken van verse trays van een bekend biermerk is de spraakwaterloop nauwelijks in te dammen en vragen velen zich zingend af of er nog leven is na ‘het ware commando zijn’. Tegen 02.30 keert de rust terug. Velen hebben zich dan al in de slaapzak teruggetrokken met in gedachten een gedenkwaardige dag, die al weer gauw, om 05.45u, op hen wacht.
 
 
Dag 6: Tentenkamp Van der Meer - Kazerne 6 km (slotdag)
Het einde komt in zicht. In het algemeen wegen de laatste loodjes het zwaarst. Maar niet voor deze 58 nog steeds onverschrokken oud-commando's. Als om 05.45u het reveille klinkt zijn velen al zichzelf toonbaar aan het maken in het washok. Dat is ook wel nodig na zo’n ‘night before’!
 

Als tegen 07.45u de ‘Seaforth Highlanders' hun instrumenten inspelen, is het hele kampterrein inmiddels opgepoetst en aangeharkt (door een enkele fanatiekeling met een tandenborstel om de kampbeheerder tevreden te stellen!). Onder begeleiding van de KMar is om 08.30u de afmars richting kazerne. Ook deze dag begint mooi en wordt warm genoeg om nu al te starten in het wandelshirt met KiKa opdruk en RWM ruglogo. Een flitsend vertoon dat veel applaus langs de weg uitlokt. Maar niet door iedereen, want een (noodzakelijk door de berm) op de fiets passerende mevrouw (nee- geen dame !) maakt zeer luidkeels haar ongenoegen daarover bekend, waarin zij ongewild reclame maakt voor het doel van de mars: teringbestrijding.

 
Onze stijve spieren en het onwennige tempo van de band maken deze 5 km tot een dagmars. Maar niet getreurd, het einde komt in zicht. Onder luid applaus van vele wachtende langs de Commandobaan klinkt magistraal het commando "Hoofd der colonne rechts....mars) en marcheert dit detachement oud-commando’s onder de Tranenpoort door, de kazerne in.
 
Binnenkomst Tranenpoort
 
Tranen van emotie worden weggedrukt en rillingen op de rug willen maar niet overgaan. Veel vroege reüniegangers en personeel bieden de lopers een warm welkom. Op het exercitieterrein wordt de groep door haar marsleider afgemeld bij C-KCT, kolonel Rob Querido. Met warme woorden heet hij het detachement welkom. Einde van een 180 km lang traject. Einde van de vermoeienissen. [foto 201 20324_094906 3,24 mB] Afmelden bij C-KCT en dan: ‘in de houding…rust,rust’ Een prachtige week ligt achter ons. Een prachtige opbrengst voor KiKa ligt voor ons. En nu wacht ons nog een prachtige reüniedag met een prachtige parade door de stad en defilé op de Markt onder toeziend oog van de Minister van Defensie in hoogst eigen persoon. Te prachtig om waar te zijn??

Afmelden bij C-KCT en dan: ‘in de houding…rust,rust’
 
Nawoord:
Beste lopers en ondersteuners, Het was een fantastische week en met jullie als gezelschap, wie wil dat niet...?? Er heerste een grote harmonie binnen de RWM club en een ieder heeft zijn of haar taak 104% uitgevoerd. Het was ook plezierig om te zien dat er onderling nieuwe vriendschappen zijn gesloten dan wel verder zijn versterkt. Kortom, het was een groot genoegen om met jullie op pad te zijn! Samen hebben we de klus geklaard en zolang mensen om elkaar geven, ook financieel, is er hoop! Want hoe het ook klinkt: de strijd tegen kinderkanker draait voor een belangrijk deel om geld voor onderzoek. Bijgedragen aan dit initiatief, dat hebben jullie absoluut gedaan!! Vooruitkijken doen we ook. Een volgende uitdaging als deze RWM? Je weet maar nooit……..We hebben uiteindelijk anderhalf jaar aan de RWM gewerkt en we kijken met bijzonder veel genoegen hierop terug. Anyway: ‘Remember yesterday, Live today en Await tomorrow’
 
Namens het organisatiecomité RWM Sander de Vries (voorzitter en marsleider).