De 10e commandoreünie ter ere van het zeventigjarige bestaan op zaterdag 24 maart 2012 zal de geschiedenis ingaan als de "mooi weer reünie". Geen "commandoweer" dus, maar wel bijzonder prettig! Voor de reünisten, voor de organisatoren en alle medewerkers en in het bijzonder ook voor het publiek dat op de mars en defilé was afgekomen. Het was een prachtige happening met maar liefst zo’n 3350 betalende deelnemers.
 
 

Rond half negen ’s morgens stond er al een behoorlijk rij te wachten en dus besloot de organisatie om de poort open te gooien, een half uurtje eerder dan gepland. Binnen de kortste keren was het groen in de omgeving van de klimtoren. Door het schitterende weer bleven

velen buiten hangen, haalden het reüniejack en lunchpakket op om vervolgens in de grote tent een kopje koffie te halen!

Om 09.45 uur kwam het Reüniewandelmarsdetachement binnen. Natuurlijk onder luid applaus! De mannen hebben de 180 kilometer allemaal goed doorstaan en werden door marsleider Sander de Vries gemeld aan C-KCT, kolonel Querido. Die had warme woorden voor de mannen die maar liefst meer dan 40.000 Euro voor KiKa bij elkaar gewandeld hebben!
 
Intussen werd het al bijzonder gezellig op het terrein. Meer dan 3000 reünisten op zoek naar hun maten! Een onmogelijke opgave,
 

vooral omdat door het schitterende weer velen buiten bleven terwijl de jaarborden in de grote tent hingen. Dat veranderde bij het aantreden op het sportveld waar iedereen zich opstelde bij zijn compagnie en lichtingsjaar. Inmiddels allemaal getooid met baret en reüniejack, een prachtig gezicht! Het welkomstwoord van C-KCT, kolonel Rob Querido en vervolgens kon gestart worden met de mars door Roosendaal.

Ondertussen verzamelden de vips zich in het oude raadhuis op de Markt voor de ontvangst door de burgemeester van Roosendaal, Jacques Niederer. Naast de militaire en civiele genodigden onder anderen de oud-korpscommandanten en oud-korpsadjudanten, de erecommando’s en gedecoreerde militairen van ons korps. Na aankomst van de parade-inspecteur Minister van Defensie Hans Hillen en de Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm hield de burgemeester een korte toespraak waarin hij de goede en hechte band tussen Roosendaal en het KCT benadrukte.

 

 

Iets na half een had iedereen zijn plek op de defileerplaats ingenomen met als speciale gast Snedder V. Toen Snedder zijn naam hoorde door de speaker liet hij tot grote hilariteit onmiddellijk luidruchtig horen dat hij het allemaal begreep! Op het podium stonden naast de Minister ook de beide gastheren, namens de gemeente Roosendaal burgemeester Niederer en namens ons korps C-KCT kolonel Querido. Inmiddels waren Raadhuisstraat en Markt volledig gevuld met een enthousiast publiek! De korpsadjudant en vaandeldrager Ad Koevoets zei later dat hij nu een beetje voelde wat de wielrenners ervaren als ze in de Tour de France de Alpe d’Huez oprijden!


De Raadhuisstraat kleurde langzaam groen en na het melden van paradecommandant, luitenant-kolonel Rob Rademaker kon het defilé beginnen. Het Fanfare Korps der Bereden Wapens Koninklijke Landmacht nam zijn plaats in en met de vaandelwacht met korpsvaandel voorop kon het defilé beginnen.
 

Gedurende een half uur trokken meer dan drieduizend commando’s voorbij. Het vaandeldetachement werd gevormd door detachementen in verschillende tenues in gebruik bij het korps. Ook reden er een drietal quads en drie ploegvoertuigen mee, uiteraard gecamoufleerd en beladen als voor een actie. Het Optreden Waterrijke Gebieden detachement met boot en duikers sloot het parate deel af.


Daarna twee bijzondere detachementen. Als eerste het detachement met vertegenwoordigingen van de regionale commandoverenigingen met fanions gevolgd door het Reüniewandelmars- detachement voorafgegaan door The Seaforth Highlanders. Zij liepen deze week van Schaarsbergen naar Roosendaal, een tocht van 180 kilometer. Eerst een klein detachement van het Regiment Speciale Troepen en daarna van oud naar jong de lichtingen tussen 1950 en heden. Een prachtig gezicht met nagenoeg allen in het reüniejack, het ene detachement wat strakker in het gelid dan het andere!

De mannen van de Surinamecompagnie, de mannen die de grote watersnood (1953) meemaakten, De Berlijncrisis, het Nieuw-Guineadetachement etc. De mannen van voor de "inkrimping” van 1964 toen het korps bestond uit een bataljon.

Na, strak in het gelid, het grote detachement commando-mariniers, de waarnemer-verkenner-para’s van de 104 Waarnemingsverkenningscompagnie (1964 – 1994). De waarnemerverkenners werden gevolgd door de mannen die vanaf 1993 tot heden dienden in de 108, 104, 105 en 103 Commandotroepencompagnie, de commando’s speciale operaties. In de voertuigen van "Keep them Rolling” hadden de commando’s die wat minder ter been waren een plaatsje gevonden. Met de veegploeg met bezemwagen was het defilé voorbij. In gezwinde pas naar de kazerne waar de versnaperingen wachtten!

In de kazerne werden de eerste exemplaren van het prachtige jubileumgeschenk, het boek Callsign Nassau, uitgereikt aan de Minister van Defensie en C-KCT.

Ondertussen stond iedereen op de kazerne paraat om er nog een paar gezellige uurtjes van te maken. Zonder meer een vlotte bediening dus overal tevreden gezichten. Maar er was ook van alles te beleven op de kazerne. Demonstraties, uitstalling van materiaal etc. Voor de kleine honger de patatkraam! Een parademonstratie met perfecte landingen op het sportveld. Wendy, zus van de in Afghanistan gesneuvelde commando-korporaal Kevin van de Rijdt maakte een tandemsprong mee onder toeziend oog van moeder Karin en haar partner! Een overweldigende belevenis!
 

Dat de weergoden op deze manier meewerkten zorgde ook voor spreiding van de massa. In de tent zorgde "Cut the Crap” voor entertainment en de groepjes die wat meer rust wilden hebben zochten een plaatsje in het heerlijke lentezonnetje. Een prima sfeer! Tegen het eind van de middag stroomden de mannen langzaam richting poort, na eerst natuurlijk nog even het jubileumgeschenk en de bestelde T-shirts afgehaald te hebben. Traditioneel moesten de laatste reünisten met zachte dwang de poort uitgewerkt worden.

Het Korps Commandotroepen en De Commandostichting kunnen trots zijn op de uitvoering van deze fantastische happening en op al die mannen en vrouwen van het korps en de vrijwilligers die het voorwerk deden en op deze dag de gastheren en gastvrouwen waren. Ze deden het perfect! Complimenten alom voor de voorzitter van de Commissie Reünie, luitenant-kolonel Rob Rademaker en projectofficier kapitein b.d. Jack Harte en hun "team”. Als de "goeroe” van bijna alle voorgaande reünies, majoor b.d. Leo van der Zee, complimenten uitdeelt, dan wil dat voor de korpskenners heel veel zeggen. Hij zei o.a.: "Ze hebben werkelijk overal aan gedacht!”

Het was geweldig! We kunnen (en moeten) er weer vijf jaar tegen.
 
 
Verslag, Jelle Scheepers.