J. Gé (Floor) Florisson
 
Adjudant b.d., lid van NO 2 Dutch Troop en ere lid COV Gld
Drager van de Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau in zilver met de zwaarden 
 
 Overleden op 24 september 2010 te Arnhem in de leeftijd van 85 jaar
 
 
 
 

Eervol afscheid van Commando adjudant b.d. Gé Florisson

 

 

Hij volgde in 1944 een keiharde commandotraining van 11 weken en na het behalen van de groene baret, werd hij toegevoegd aan de No.2 Dutch Troop. In 1945 werd hij met de Troop ingezet op het zwak beveiligde front tussen Lage Zwaluwe-Drimmelen en Geertruidenberg. Later bij het Korps Commandotroepen genoot hij vooral bekendheid als sportinstructeur en promotor van de bokssport. Op 58 jarige leeftijd verliet hij de Koninklijke Landmacht.

 

Onder grote belangstelling, waaronder een delegatie van het Korps Commandotroepen en de Commando Stichting, onder leiding van Korpsadjudant Frans van Zeeland, werd op 30 september de crematieplechtigheid gehouden in de "Veluwezaal" van het crematorium te Dieren. Een detachement van 40 oud-commando’s was ook aanwezig bij de plechtigheid. Bij aankomst van de rouwstoet vormden zij de erehaag. Vervolgens werd Gé door 6 oud-commando’s naar de familiezaal gebracht. Daar kon men nog persoonlijk afscheid nemen. Daarna werd Gé de aula ingedragen. Oud-commando’s vormden de dodenwacht. De kinderen uitten hun liefde voor hun overleden vader met een treffende levensloop, die zich kenmerkte als een strenge maar rechtvaardige vader. In een gedicht dat volgde, bleek dat Gé ook een geweldige warme huisvader kon zijn. Een biljartvriend van Gé vertelde over het sportieve karakter van Gé. Maar ook over de wil van het winnen van een biljartpartij, geheel passend bij de commandomentaliteit. Halverwege de dienst werd de dodenwacht gewisseld, hetgeen veel respect verkreeg. Het geheel stond onder leiding van Jan Haak.

Voorzitter van COV Gelderland Ben Willemsen noemde in zijn toespraak Gé een bijzondere man. Ben vertelde dat hoewel zijn gezondheid hem regelmatig in de steek liet, hij tot vlak voor zijn overlijden aanwezig was bij de verenigingsaktiviteiten. "Met het overlijden van Gé Florisson verliezen wij een commando die velen tot voorbeeld was en bovenal een fijne kameraad" aldus Ben. "Hij was erg trots op zijn groene baret" vervolgde Ben, en aan de hand van enkele citaten uit een interview van 2003 in de Telegraaf, bleek dat Gé een op en top commando was. Volgens Gé konden alleen de besten commando worden, mannen met pit, inzicht en vechtlust.

Daarna overhandigde Ben de onderscheidingen van Gé aan dochter Els, zoon Hans mocht de groene baret in ontvangst nemen. Ben sprak daarbij de woorden: "Hij heeft de groene baret met trots gedragen en jullie mogen hem met trots bewaren".
 
Na alle plechtigheden brachten de oud-commando’s als geheel de laatste eregroet en hebben zo afscheid genomen van een opmerkelijke commando.

 

Rust in vrede