De betrokkenen hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het Korps, de vereniging en haar leden.
Ereleden Commandovereniging Gelderland
 

Maarten Jan Knottenbelt RMWO 4de klasse
="font-family:>
Nico de Koning † 
Willem van der Veer  
="font-family:>
Cees de Ruiter ="font-family:>† 
Cees de Ruiter=">="font-family:>
Jan Blanson Henkemans † 
Klaas Kruit † 
Gé Florisson  
Ben Willemsen
 
 
Leden van verdienste Commandovereniging Gelderland
Bart Matser
Sander de Vries
 
Albert van Heijningen
 
Wim Wentink

Toon Lap

Piet PruijsChris Heilbron

="color:>