Gewone leden, ereleden, buitengewone leden en adverteerders van Commandovereniging Gelderland ontvangen 4 x per jaar onze COV Gld periodiek. Het beschrijft het wel en wee rond onze vereniging, het Korps, interessante en informatieve onderwerpen, maar ook de minder leuke en droevige gebeurtenissen. Onze oplage is 200.
 
Abonnees:
Belangstellenden die niet gediend hebben bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen, kunnen door het Bestuur worden aangenomen als "abonnee" tegen betaling van € 17,50 per kalenderjaar. a
anmelding via email/ contactformulier Neem contact op
 Onderwerp: Aanmelden abonnee Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
Redactie Periodiek Commandovereniging Gelderland
 
- Jan Tukker ,  Hoofdredacteur
- Ben Sünnen, technische realisatie

Inleveren kopij:

- aanleveren digitaal (tekst/ foto’s) via e-mail naar secr-covgld@korpscommandotroepen.nl
- per post naar ons secretariaat, Commandovereniging Gelderland, Ooiweg 36 7312 AM Apeldoorn

Vragen over inleveren kopij kunt u stellen via ons contactformulier
Neem contact op Onderwerp: Periodiek Gelderland

Sluitingsdata kopij 2018, jaargang 24 :
 
- Nr.1: 1 maart 2018 (verschijnt eind maart 2018)
- Nr.2: 1 juni 2018 (verschijnt eind juni 2018) 
- Nr.3: 1 september 2018 (verschijnt eind september 2018)
- Nr.4: 1 december 2018 (verschijnt eind december 2018)