Actueel


Save the Date: Korps Commandotroepen ReŁnie 21 mei 2022 - zondag 12 december 2021

ALGEMEEN

De voorbereidingen voor de vijfjaarlijkse reünie zijn in volle gang! Achter de schermen is door de Stichting Commando Reünie (SCR) al veel voorbereidend werk verzet! Nu de vakantieperiode voor de meesten van ons er op zit, gaan we ons meer richten op communicatie. TROTS & KAMERAADSCHAP zullen centraal staan op deze dag.  Het programma van de reünie dag is nog volop in ontwikkeling en wordt in de Groene Baret van december bekend gesteld. Voor nu toch alvast wat meer gedetailleerde aanwijzingen voor de inschrijving omdat die van start gaat voordat de december editie bij u op de deurmat valt. Ook doet de SCR nogmaals een oproep aan u allen om, als u daarvoor in de gelegenheid bent, deel te nemen aan de sponsoring van de vijfjaarlijkse Reünie.

 

INSCHRIJVEN

Wie kunnen zich Inschrijven?

De reünie is uitsluitend toegankelijk voor militair- en burgerpersoneel dat tenminste 6 maanden een functie heeft vervuld bij het Korps Commandotroepen. Tevens is de reünie toegankelijk voor leden van het Korps Mariniers die de Elementaire Commando-opleiding bij het Korps Commandotroepen met succes hebben voltooid. Inschrijven voor de reünie dient te geschieden via de website: www.kctreunie2022.nl (geactiveerd miv 01 December 2021)

Een link naar deze website is ook geplaatst op de website van De Commandostichting.

 

Voor het inschrijven heeft u het militair registratienummer (de ouderen), het peoplesoftnummer (de jongeren) of het marinenummer (marinier-commando’s) nodig.

Let op: De start van het inschrijven voor de reünie wordt geopend op 1 december 2021.

 

Sluiting inschrijving

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de reünie, namelijk tot 11 mei 2022. Daarna sluit de inschrijving en is inschrijven voor de reünie niet meer mogelijk.

Let op: Op de reüniedag zelf kan je je dus ook niet aanmelden. Doe dat dus vóór 11 mei 2022!

 

Direct betalen bij inschrijving

Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld, inclusief de verplichte velden, kan je middels de verzendknop het inschrijfformulier verzenden.

Vervolgens word je doorgestuurd naar de betaalomgeving. Je dient het verschuldigde bedrag direct te voldoen door af te rekenen middels iDEAL, Creditcard (MASTER/ VISA) of PayPal.

Let op: Indien de betaling niet is voldaan ben je ook niet aangemeld als reünist.

 

Aanmeldbevestiging

Nadat je je hebt aangemeld en de betaling door ons in goede orde is ontvangen, ontvang je van ons een bevestiging van aanmelding via het opgegeven e-mail adres.

Toegang tot de reünie

Een korte periode voorafgaande aan de reünie ontvangen de deelnemers op het huisadres een enveloppe met daarin de benodigde documenten om toegelaten te worden tot de reünielocatie.

 

Inschrijfgeld

• Het inschrijfgeld bedraagt voor begunstigers van De Commandostichting € 40.-.

• Het inschrijfgeld voor NIET begunstigers van De Commandostichting bedraagt € 50.-.

N.B. Bij het vaststellen van deze bedragen is rekening gehouden met het feit dat de begunstigers met hun jaarlijkse bijdrage het werk van De Commandostichting mogelijk maakt!

 

Ik ben Begunstiger van de Commandostichting

Als begunstiger van de Commandostichting steun je De Commandostichting in al haar belangrijke activiteiten. Denk hierbij onder andere aan de Veteranenzorg, vier maal per jaar de uitgifte van het blad "De Groene Baret”, het onderhoud en beheer van onze website, de nieuwsbrief (GREEN ON GO), de Historische collectie KCT (museum) en het ondersteunen van de Commandoverenigingen. Begunstigers betalen slechts € 20,00 per jaar als je betaalt middels automatische incasso en indien per factuur € 25,00. Begunstigers blijven zo op de hoogte van het wel en wee van het Korps en De Commandostichting.

 

Ik ben geen Begunstiger van de Commandostichting

Ik ontvang niet 4x per jaar het Blad "De Groene Baret" en betaal ook geen jaarlijkse begunstigers bijdrage.

 

Wil je Begunstiger worden?

Mocht je interesse zijn gewekt om alsnog begunstiger te worden van De Commandostichting, meld je dan aan via de website www.korpscommandotroepen.nl. Je steunt daarmee de activiteiten van De Commandostichting en ontvangt vier maal per jaar ons blad De Groene Baret.

 

Wordt Sponsor van de Korps Commandotroepen Reünie 2022

We kunnen jullie hulp en steun goed gebruiken! Zoals begrijpelijk brengt het organiseren van de reünie ook kosten met zich mee. Het inschrijfgeld wat wordt berekend aan de reünisten is helaas niet voldoende om alles te kunnen bekostigen, vandaar dat we afhankelijk zijn van sponsoren. De Commando Business Club (CBC) zet zich ook nu weer in om de sponsormogelijkheden in kaart te brengen en vorm te geven. Door de CBC zijn de mogelijkheden uitgewerkt in verschillende unieke samenstellingen en sponsorbedragen. Denk hierbij aan het bedrukken van vlaggen, banieren, beachflags en armbandjes met de naam van het bedrijf van de sponsor. Een andere optie is bijvoorbeeld continue reclame op de vele tijdens de reünie aanwezige beeldschermen. Er wordt ook nagedacht over extra ruimte voor sponsoren in ons mooie lijfblad De Groene Baret. Daarin is de mogelijkheid om reclame uitingen van je bedrijf te doen op een hele, halve of kwart pagina. Allemaal mogelijkheden om er voor moeten zorgen dat we de reünie kunnen financieren.

De CBC is een club van fanatiekelingen maar we kunnen niet zonder jullie hulp! Verzoek aan eenieder om eventuele sponsoren te enthousiasmeren en met ons in contact te brengen zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken. Elke sponsor, groot of klein is van harte welkom!

We zijn bereikbaar via het e-mailadres: kct.reunie.2022@mindef.nl of stuur een e-mail rechtstreeks naar de CBC: martin@maasmobilehome.nl

Tevens zijn we bezig met het organiseren van een bijzondere loterij met spectaculaire prijzen. Daarover laten we jullie nog in spanning en vertellen we in de volgende Groene Baret meer. Succes met het mede vinden van sponsoren zodat we er ook in 2022 weer een top-reünie van kunnen maken.

Tot slot; het is natuurlijk ook mogelijk een spontane donatie te doen door een bedrag te storten t.n.v. Stichting Commandoreünie op rekeningnummer: NL 30 INGB 0007 0640 87 ovv Donatie Korps reünie.

 

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg de aanwijzingen op de website: www.kctreunie2022.nl

Op deze website zullen we alle informatie plaatsen die relevant is voor de Korps Commandotroepen reünie 2022. In de edities december 2021 en maart 2022 van De Groene Baret zul je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen !

 

Contact Stichting Commando Reünie

Contact via email:

kct.reunie.2022@mindef.nl

 

Postadres:

De Commandostichting

t.a.v. Stichting Commando Reünie

Postbus 5011

4700 KA Roosendaal

 

Namens het bestuur van Stichting Commando Reünie

Lkol Rob Rademaker, Vz Stichting Commando Reünie

Mac de Beus

Rob Hellendoorn

Louis Timmermans

Martin Oosterlaken

Jack den Rooijen

Sander de Vries

 


Reacties:

Mooie initiatieven ! Ik hoop er bij te kunnen zijn, mede afhangend van de ontwikkelingen van de corona virus. Ik zal vanavond E 500 overmaken op de rekening van de Stichting Commandoreunie. Veel succes met de verdere voorbereidingen en groeten, Nico Padt

Nico Padt- 14-12-2021


Reageren:

Anti-spam dertien + tien = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >